Всі послуги

Розкриття інформації у разі несвоєчасного розкриття інформації або розкриття недостовірної інформації

Супроводження дій емітента цінних паперів у разі несвоєчасного розкриття інформації у відповідності до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦФПР від 03.12.2013 року №2826:

  • підготовка повідомлення про несвоєчасного розкриття інформації з обґрунтуванням причин, що призвели до несвоєчасного розкриття інформації, для повідомлення НКЦПФР та розміщення його у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів - www.stockmarket.gov.ua.

Супроводження дій емітента у разі розкритя недостовірної інформації у відповідності до вимог Положення №2826:

  • підготовка тексту спростування розкритої недостовірної інформації для розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів - stockmarket.gov.ua та публікації у офіційному друкованому виданні;
  • спростування розкритої недостовірної інформації у той самий спосіб (способи), яким(и) було розкрито таку недостовірну інформацію;
  • підготовка листа - повідомлення до НКЦПФР про факт оприлюднення недостовірної інформації, пояснення причин оприлюднення недостовірної інформації, підтвердження спростування оприлюдненої недостовірної інформації та в разі наявності інформацію щодо оприлюднення виправленої інформації.