Всі послуги

Підготовка та розкриття особливої, регулярної квартальної та річної інформації емітентів цінних паперів

Підготовка та розкриття особливої інформації емітентів цінних паперів здійснюється відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦФПР від 03.12.2013 року №2826 та включає:

 • підготовку повідомлення про виникнення особливої інформації для його розкриття;
 • розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів (www.stockmarket.gov.ua);
 • опублікування особливої інформації в офіційному друкованому виданні НКЦПФР;
 • розміщення (за наявності доступу) особливої інформації на власному веб-сайті емітента;
 • подання особливої інформації до НКЦПФР у вигляді електронного документу.

Підготовка та розкриття регулярної квартальної інформації емітентів цінних паперів здійснюється відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦФПР від 03.12.2013 року №2826 та включає:

 • підготовку регулярної квартальної інформації для її розкриття;
 • розміщення регулярної квартальної інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів (www.stockmarket.gov.ua);
 • розміщення (за наявності доступу) регулярної квартальної інформації на власному веб-сайті емітента;
 • подання регулярної квартальної інформації до НКЦПФР у вигляді електронного документу.

Підготовка та розкриття регулярної річної інформації емітентів цінних паперів здійснюється відповідно до вимог Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦФПР від 03.12.2013 року №2826 та включає:

 • підготовку регулярної річної інформації для її розкриття;
 • розміщення регулярної річної інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів (www.stockmarket.gov.ua);
 • опублікування регулярної річної інформації в офіційному друкованому виданні НКЦПФР;
 • розміщення (за наявності доступу) регулярної річної інформації на власному веб-сайті емітента;
 • подання регулярної річної інформації до НКЦПФР у вигляді електронного документу ;
 • підготовку та оприлюднення (за наявності доступу) на веб-сайті емітента річної фінансової звітності з аудиторським висновком.