Всі новини

На офіційному сайті НКЦПФР оприлюднено проект рішення НКЦПФР «Про затвердження Змін до Положення про функціонування фондових бірж»

20.02.2018

Проект рішення НКЦПФР розроблений з метою приведення Положення про функціонування фондових бірж у відповідність із змінами, внесеними до законів України Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів", та зокрема передбачає:

  • необхідність повідомлення фондовою біржою емітента цінних паперів, у випадку внесення цінних паперів емітента до біржового списку без внесення до біржового реєстру, а також про те, що наслідком включення цінних паперів до біржового списку є віднесення емітента цих цінних паперів до підприємств, що становлять суспільний інтерес;
  • необхідність перевірки фондовою біржою здійснення оприлюднення емітентами цінних паперів на їх веб-сайтах календарного плану розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії або через особу, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, та на власному веб-сайті інформації, документів та повідомлень, оприлюднення яких вимагається відповідно до законодавства, крім особливої інформації;
  • необхідність перевірки фондовою біржою дотримання емітентом цінних паперів, зокрема, вимог щодо: складання фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності; утворення бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером, до складу якої входить не менше двох осіб, призначення на посаду головного бухгалтера особи, яка відповідає вимогам, визначеним законодавством;
  • неможливість внесення та перебування у біржовому списку акцій емітента - приватного акціонерного товариства, кількість акціонерів якого не перевищує 100 осіб та статутом якого передбачено переважне право його акціонерів на купівлю акцій, що пропонуються їх власником до продажу третій особі;
  • встановлення одного рівня лістингу, причому вимоги щодо унесення та перебування цінних паперів у лістингу встановлюються на умовах другого рівня.

Ознайомитись з текстом проекту рішення https://www.nssmc.gov.ua/proects-of-regular/958327/