Всі новини

На офіційному сайті НКЦПФР оприлюднено проект рішення НКЦПФР «Про затвердження Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств та їх обігу»

05.06.2018

Проект рішення НКЦПФР розроблений, у зв’язку із набранням 06.01.2018 чинності Законом України від 16 листопада 2017 року № 2210-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів», яким передбачено внесення змін до ряду положень Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та Закону України «Про акціонерні товариства».

Проектом рішення визначається:

  • порядок здійснення емісії облігацій;
  • порядок реєстрації випуску, звіту про результати розміщення облігацій;
  • документи, які подаються для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій;
  • документи, які надаються для реєстрації звіту про результати розміщення облігацій;
  • припинення обігу облігацій, погашення облігацій, конвертації цільових облігацій, скасування реєстрації випуску облігацій, зокрема: порядок подання звіту про наслідки погашення (про дострокове погашення) облігацій; удосконалений порядок дій емітента у разі прийняття (скасування) рішення про анулювання викуплених облігацій; дії емітента облігацій у разі його припинення.

Ознайомитись з текстом проекту рішення https://www.nssmc.gov.ua/proects-of-regular/pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-poryadok-zdysnennya-ems-oblgatsy-pdprimstv-ta-h-obgu/