Всі новини

На офіційному сайті НКЦПФР оприлюднено проект рішення НКЦПФР «Про затвердження Порядку збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства»

02.05.2018

Проект рішення НКЦПФР розроблений у зв’язку із приведенням Порядку збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства у відповідність до вимог Закону України від 16 листопада 2017 року № 2210–VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів", з метою встановлення порядку збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства.

Ознайомитись з текстом проекту рішення https://www.nssmc.gov.ua/proects-of-regular/pro-zatverdzhennya-poryadku-zblyshennya-zmenshennya-statutnogo-kaptalu-aktsonernogo-tovaristva/