Всі новини

На офіційному сайті НКЦПФР оприлюднено проект рішення НКЦПФР «Про затвердження Змін до Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»

02.05.2018

Проект рішення НКЦПФР розроблений з метою внесення змін до Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у зв'язку з набранням чинності Законом України від 16 листопада 2017 року № 2210–VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів".

Ознайомитись з текстом проекту рішення https://www.nssmc.gov.ua/proects-of-regular/pro-zatverdzhennya-zmn-do-sistemi-dovdnikv-ta-klasifkatorv-natsonalyno-koms-z-tsnnih-paperv-ta-fondovogo/