Всі новини

Президентом України підписано Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо корпоративних договорів» №1984-VIII від 23.03.2017 року (законопроект 4470)

15.02.2018

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо корпоративних договорів" вносить зміни до Цивільного Кодексу України та Законів України «Про акціонерні товариства», «Про господарські товариства» та «Про цінні папери та фондовий ринок» для забезпечення можливості визначення порядку управління та прийняття внутрішніх рішень акціонерами/учасниками шляхом укладення корпоративних угод.

Ознайомитись з текстом проекту Закону можна за посиланням: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58790